پاسخگوی مشکلات علوم پزشکی کیست؟/ اینبار قطع برق در دانشگاه علوم پزشکی گیلان!!!

به گزارش خطیب آنلاین و به نقل از خزر، چرا می بایست در سازمانی که از پرداخت هزینه به موقع برق خود ناتوان است، قراردادهای مشاوره چند ده و چند صد میلیونی منعقد شود؟
شنیده ها از دانشگاه علوم پزشکی گیلان حکایت از آن داشت که در هفته گذشته برق ساختمان اداری این مجموعه به علت عدم پرداخت بدهی توسط اداره برق برای ساعتی قطع شده است!

در همین راستا حمیدرضا حکمت، مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با تایید خبر قطع شدن برق ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، گفت: متاسفانه ما این مشکل را با ادارات مختلف داریم و در بسیاری از موارد برای وصول مطالبات مجبور به قطع برق هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع میزان مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از کل مشترکین خانگی و غیرخانگی بیش از 128 میلیارد تومان بابت بهای برق مصرفی است که 19.5 میلیارد تومان آن سهم مشترکین خانگی است و این نشان دهنده آن است که بیش از 100 میلیارد تومان از مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از ادارات و نهادهای غیرخانگی است.

وی در خصوص میزان بدهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: ساختمان های اداری دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ها بیش از 2میلیارد و 400میلیون تومان بدهی داشتند که بخشی از آن پرداخت و بابت مابقی تعهد داده شد که پرداخت شود. این پرداختی بدهی ها توسط ادارات و سازمان ها مهمترین مسئله برای خدمت رسانی در طی سال است. همانطور که انتظار می رود در طول تابستان یا زمان بارش برف در زمستان، جریان برق و خدمات رسانی در حوزه برق کامل و بی نقص باشد، پرداخت این دست از مطالبات نیز یکی از ملزومات در این خصوص است.

در پایان باید پرسید چرا می بایست در سازمانی که از پرداخت هزینه به موقع برق خود ناتوان است، قراردادهای مشاوره چند ده و چند صد میلیونی منعقد شود؟

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی