توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند/ محمود باقری خطیبانی

 

 

 


توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند/ محمود باقری خطیبانی
به گزارش خطیب آنلاین، اقای جباری مشاور ارشد شهردار رشت در همایش رشت سربلند گفته است که نباید مشکلات را در کف خیابان ها حل کرد. این سخن اقای جباری تعابیر مختلفی دارد یکی این که منتقدان را دعوت به گفت و گو می کند و راه مصالحه را به منتقدان پیشنهاد می دهد. برداشت دیگر این است که منتقدان متهم به خیابانی کردن مشکلات هستند و به راه حل های مصالحه گرایانه شهردار پاسخ مثبت نمی دهند  و ...
یکم. منتقدان شهردار رشت که عمدتا تعدادی از اعضای شورا و متخصصان شهری و رسانه ها هستند فاقد عده و عده برای خیابانی کردن مشکلات هستند و همانند شهردار فاقد باند رسانه ای حقوق بگیر می باشند که از کیسه بیت المال برای دفاع از شهردار کلیه اقدامات شهردار حتی تخلفاتش را پوشش می دهند و با ایتخام کلماتی چون اقلیت ضد توسعه و باج گیر و منافق و ریاکار منتقدان را اماج حملات خود قرار می دهند .
دوم. در جریان استیضاح شهردار رسانه ای زنجیره ای و حقوق بگیر شهردار موج سنگینی را علیه مخالفان شهردار در شورا به راه انداختند و حتی با تشکیل اجتماعات کوچک ، تهدید موافقان استیضاح و ... کوشیدند که استیضاح شهردار عقیم بماند . به عبارت دیگر شهردار رشت واهمه ای نداشت که شهر  اشوب شود اما او در مسند شهرداری بماند.
سوم. در جریان خرید امتیاز سپیدرود رشت شورا بنابر مصالحی تشخیص داد که شهرداری تیمداری نکند و در عین حال از سپیدرود حمایت مالی نماید اما شهردار رشت از طریق شبکه های رسانه ای و ارتباطی اش دوگانه شهردار موافق خرید و شورا مخالف خرید سپیدرود را دامن زد و شعارها و تلفن ها و تهدیدات و تجمع در مقابل اداره کل ورزش و جوانان و شورای شهر رشت... از جمله اقدامات شهردار برای حل خیابانی موضوع خرید سپیدرود بود . من در همان زمان طی یک نامه رسمی به استانداری تبعات خیابانی کردن اقدامات شهردار را هشدار دادم.
چهارم. مشاور محترم در حالی منتقدان را از حل خیابانی مشکلات پرهیز می دهد که شهردار رشت راه حل مشکلات را اهانت و خیابانی کردن ان می داند و ما در دوراهی قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را ، مانده ایم. به نظر می رسد که بهتر است اقای جباری شهردار  رشت را از اقداماتی که باعث تهدید امنیت شهر و شهروندان می شود ، انذار دهد و اطمینان داشته باشند که شهروندان استراتژی فرار به جلو را تشخیص می دهند.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی